2022.02.25 දින නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ ගරු මහජන නියෝජිතයින් හා නිලධාරීන් පැමිණීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ සහ නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ ගරු මහජන නියෝජිතයින් හා නිලධාරීන් අතර අදහස්, දැණුම හා අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපති චන්දන ලාල් කරුණාරත්න මැතිතුමා, ගරු නියෝජ්ය නගරාධිපතිතුමිය ඇතුළු ගරු මහජන නියෝජිතයින් හා නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් 2022.02.25 දින ගාල්ල මහා නගර සභාව වෙත පැමිණි අතර එහි දී ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් පාලනය වන කසළ ප්රතිචක්රීකරණ ඒකකය, ගොඩනැගිලි සුන්බුන් ප්රතිචක්රීකරණ ඒකකය, ගාල්ල

2022.02.17 දින පූර්ණ වශයෙන් නවීකරණය කරන ලද ගාල්ල මහා නගර සභාව සතු ධර්මපාල උද්‍යානය විවෘත කිරිම

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් පූර්ණ වශයෙන් නවීකරණය කරන ලද ගාල්ල මහා නගර සභාව සතු ධර්මපාල උද්‍යානය විවෘත කිරිම අතිගරු ජනාධිපති ගොඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2022.02.17 වන දින සිදුවිය. තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු ගරු අමාත්‍ය නාමල් රජපක්ෂ මැතිතුමා, වැවිලි කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා,

2022 පෙබරවාරි මස 02, 03, 04 හා 06 දිනයන්හි කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ 2022 පෙබරවාරි මස 02, 03, 04 හා 06 දිනයන්හි ගාල්ල, ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ දි වයස අවුරුදු 12 ට වැඩි දරුවන් හා පුද්ගලයින් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ පළමු, දෙවන හා තුන්වන මාත්‍රාව ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර

2022.01.26 LED වීථි පහන් සවිකිරීමේ තෙවන අදියර සමාරම්භක උත්සවය

පුර නැගුමට වැඩ දහසක් තේමාව යටතේ ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල LED වීථි පහන් කට්ටල 5000 ක් සවිකිරීමේ වැඩසටහනේ තෙවන අදියරේ සමාරම්භක උත්සවය 2022 ජනවාරි 26 දින ගාල්ල මොරිස් පාරේ හා හිරිඹුර පාරේ වීථි පහන් කට්ටල සවි කරමින් ආරම්භ කල අතර ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත ජී. සහබන්දු මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

2022.01.09 දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උත්සව සේවා සමූපකාර සමිතියේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

සීමාසහිත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උත්සව සේවා සමූපකාර සමිතියේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2022.01.09 දින සමූපකාර රෝහලේ හෙද විදුහල් ශාලාවේ දී පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමා, එම සමිතියේ නිළධාරී මණ්ඩලය හා සාමාජික සාමාජිකාවන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය

2022.01.09 දින ධර්මපාල උද්‍යානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

මේ වන විට නවීකරණ කටයුතු අවසන් අධියරේ පවතින ගාල්ල ධර්මපාල උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කර ජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමට සියළු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතී. එම කටයුතු පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා,

2022 වර්ෂයේ ගාල්ල මහා නගර සභාවේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2022 වර්ෂයේ ගාල්ල මහා නගර සභාවේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම සනිටුහන් කරමින් 2022.01.03 දින චාම් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබිණි. සර්ව ආගමික වතාවත් සිදුකරමින් ආරම්භ කළ එම අවස්ථාව සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා හා ගරු නාගරික මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්තුමිය ඇතුළු සියළුම දෙපාර්තමේන්තු නියෝජනය කරමින් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා කාර්යමණ්ඩලය සහභාගී විය.

2021.12.27 හා 2021.12.29 දිනවල කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ 2021.12.27 හා 2021.12.29 දිනයන්හි ගාල්ල, ඕල්කට් විද්‍යාලයේ දි හා දඩල්ල, බී.ටී.එස්. විද්‍යාලයේ දී වයස අවුරුදු 20 ට වැඩි පුරවැසියන් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ පළමු, දෙවන හා තුන්වන

චීන තානාපති Qi Zhenhong මැතිතුමාගේ පැමිණීම

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති Qi Zhenhong මැතිතුමා ගාල්ල ප්‍රදේශයේ නිල සංචාරයක් අතරතුර 2021.12.27 දින ගාල්ල මහා නගර සභා කාර්යාලයට පැමිණී අතර එහි දී ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ෆවුසුල් නියාස් මැතිතුමා,

ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකයින් සඳහා උපකරණ ලබා දීම

වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකයින් සවිබල ගැන්වීම සඳහා 2021 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩ සටහන අනුව ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් ව්‍යවසායකයින් සඳහා