"කවෂිමා" කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයේ ඉදිකිරීම් පරීක්ෂා කිරීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවට අයත් වැකුණුගොඩ කසළ අංගනයේ ඉදිවන "කවෂිමා" කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයේ ඉදිකිරීම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 2021.06.21 දින දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලී ගමගේ මැතිතුමා, ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ෆවුසුල් නියාස් මැතිතුමා,

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ත්‍රිපෝෂ ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ගර්භණී මව්වරුන්ට, මාස 06 ට අඩු දරුවන්ට හා අවුරුදු 05 ට අඩු අඩුබර දරුවන් සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2021.06.16 දින ත්‍රිපෝෂ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

ගාල්ල නගර ශාලාව නවීකරණය පිළිබඳ කමිටු රැස්වීම

ගාල්ල නගර ශාලාව නවීකරණය පිළිබඳ කමිටු රැස්වීම 2021.06.12 දින පැවති අතර මේ සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා, ගරු නාගරික මන්ත්‍රීතුමන්, නාගරික කොමසාරිස්තුමා, යුධ හමුදා නිලධාරීන් ඇතුළු

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ත්‍රිපෝෂ ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ගර්භණී මව්වරුන්ට, මාස 06 ට අඩු දරුවන්ට හා අවුරුදු 05 ට අඩු අඩුබර දරුවන් සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2021.06.11 දින ත්‍රිපෝෂ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

ගාල්ල ආසනය තුල කොවිඩ් 𝟏𝟗 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන පිළිබද දැණුවත් කිරීමක්...

◙ රජය මගින් දිවයිනපුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට මුලින්ම ලැබුන එන්නත් 50000ක් දිස්ත්‍රික්කය පුරා අවුරුදු 30 ට වැඩි සියලු දෙනාට ලබාදීමේ දී ප්‍රමුඛතාව ලබා දිය යුතු ග්‍රාම නිලධාරී වසම් පෙලගැස්ම / තෝරාගැනිම සිදුකරනු ලබන්නේ සෞඛ්‍ය අංශ විසිනි.

ගාල්ල මහා නගර සභා පෙරපාසල් දරු දැරියන් සඳහා පාසල් බෑග් බෙදා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ පෙර පාසල් දරු දැරියන් සඳහා වාර්ෂිකව සිදුකරන වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය මෙවර රටේ පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත රෝග තත්ත්වය නිසා සිදුනොකරන ලද බැවින් ගාල්ල මහා නගර සභාවේ සියළුම පෙර පාසල් දරු දැරියන් 530 කට නොමිලයේ පාසල් බෑග් බෙදා දීම 2021.02.11 හා 12 දෙදින තුල සිදුකරන ලදි.

2021 වර්ෂයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2021 වර්ෂය සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභාවේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම සනිටුහන් කරමින් 2021.01.01 දින ඉතා චාම් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබිණි. සර්ව ආගමික වතාවත් සිදුකරමින් ආරම්භ කළ එම අවස්ථාව සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා හා ගරු නාගරික මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ සියළුම දෙපාර්තමේන්තු නියෝජනය කරමින් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා කාර්යමණ්ඩලය සහභාගී විය.

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ 2021 අයවැය වාර්තාව වැඩි ඡන්ද 26 කින් සභා සම්මත වෙයි.

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ 2021 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය වාර්තාව සම්මත කිරීම සඳහා වන ඡන්ද විමසීම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත නීති රීති අනුගමනය කරමින් 2020.12.11 දින පැවති අතර අතර එහි ප්‍රතිථල පහත පරිදි වේ.

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් නොමිලයේ පාසල් පොත් හා උපකරණ බෙදාදීම.

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක පුර නැගුමට වැඩ දහසක් වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ගාල්ලේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල පාසල් සිසු සිසුවියන් සඳහා නොමිලයේ අභ්‍යාස පොත් හා උපකරණ කට්ටල 11000 ක් බෙදා දීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය 2020.12.02 දින ගාල්ල, මාඉටිපේ, මිරිස්වත්ත සුධර්මාරාම විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාවේ දී පැවැත්විණි.

ගාල්ල නගර ශාලාව නවීකරණය කිරීම

ගාල්ල මහා නගර සභාව සතු ගාල්ල නගර ශාලාව නවීකරණය කිරීම 2020.11.18 දින ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමාගේ සහ ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු ගරු නාගරික මන්ත්‍රි මණ්ඩලයේ ආරාධනයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත ගරු අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලියම් ගමගේ මැතිතුමා,...